Jaunumi

Uzstādīti jauni Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi

Uzstādīti jauni Grobiņas arheoloģiskā ansambļa informācijas stendi

Tagad Grobiņas pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem un tūristiem, ir pieejama plaša un izglītojoša informācija par Grobiņas arheoloģiskā ansambļa unikālajām kultūrvēsturiskā mantojuma liecībām katrā no Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietām!

    

Grobiņas arheoloģisko ansambli veido 6 (sešas) brīvi pieejamas vietas - Grobiņas pilskalns jeb Skābarža kalns, Smukumu senkapi, Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem, Priediena senkapi, Atkalnu senkapi un Porānu jeb Pūrānu senkapi. Katra no šīm vieām glabā liecības par dažādām kultūrām un dzīvesveidiem, mijiedarbību un auglīgo simbiozi. Vietu unikālo kultūrvēsturisko vērtību apliecina Grobiņas arheoloģiskā ansambļa iekļaušana UNESCO Latvijas nacionālajā sarakstā un UNESCO Pasaules mantojuma nominācijā "Grobiņas arheoloģiskais ansamblis".

 

            Projekta ietvaros izgatavoti un uzstādīti 6 (seši) Grobiņas arheoloģiskā ansambļa vietu informācijas stendi, kas ietver izsmeļošu un uzskatāmu informāciju par katras vietas glabāto kultūrvēsturisko materiālu, robežām un vietu, kur atrast vairāk informācijas. Pie tam informācija sniegta divās valodās – latviešu un angļu, tādējādi palielinot potenciālo interesentu loku lokālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.

 

 

Informācijai:

Projekts īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  ietvaros, saņemot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu 2607.00 eiro apmērā biedrības „Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā. Projekta kopējās izmaksas ir 3300.00 eiro.

Dalies:facebook.com twitter.com draugiem.lv

Sadarbības partneri